Xây dựng cơ chế cho hoạt động mua bán nợ

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Tại cuộc làm việc về nội dung này của Phó Thủ tướng với NHNN và các bên liên quan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh thần xây dựng Nghị định này là không được trái với các quy định của Hiến pháp, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp mới; đồng thời, không tạo ra phân biệt đối xử với các tổ chức kinh doanh mua bán nợ trong nước và nước ngoài, trừ các quy định đặc thù như mua bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt của VAMC.

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, đầu tư kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hiện nay, cùng với 15 ngành nghề khác thì đầu tư kinh doanh dịch vụ mua bán nợ chưa được quy định về điều kiện kinh doanh.              

Trung Hiếu

Tin liên quan