VNPD tăng vốn đầu tư cho dự án nhà ở cán bộ

(BĐT) - Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam (VNPD) vừa điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động đối với Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, nhân viên Bắc Bình sau khi kết quả huy động vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vượt kế hoạch.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo dự kiến ban đầu, số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là 69,233 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ đầu tư cho Dự án Thủy điện Khe Bố và Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, nhân viên Bắc Bình. Tuy nhiên, số tiền huy động được thực tế cao hơn so với dự kiến, đạt 69,474 tỷ đồng. Do đó, Công ty đã điều chỉnh tăng vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ nhân viên Bắc Bình từ 14,223 tỷ đồng lên 14,474 tỷ đồng.          

Thanh Tú