Viglacera đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 10% so với năm 2016

(BĐT) - Năm 2017, Tổng công ty Viglacera - CTCP đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 10% so với năm 2016; thu nhập bình quân một cổ phần (EPS) dự kiến là 1.663 đồng, bảo đảm tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 9% - 10%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Báo cáo tài chính thường niên năm 2016 vừa được công bố ngày 18/4, năm 2016, Viglacera đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra, các chỉ tiêu chính tăng trưởng mạnh so với kết quả đạt được năm 2015. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 768,7 tỷ đồng, tăng 46% so với thực hiện năm 2015. Doanh thu đạt 8.138 tỷ đồng. Đặc biệt, lợi nhuận Công ty mẹ đạt 440,8 tỷ đồng, tăng 79% so với thực hiện năm 2015, vượt 57% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Trong đó, tất cả các nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng đều hoạt động có lãi, đặc biệt là nhóm sản phẩm kính xây dựng, gạch ốp lát, sứ - sen vòi có lợi nhuận tăng trưởng cao; lĩnh vực bất động sản đạt lợi nhuận 179 tỷ đồng...

Với kết quả tích cực này, Viglacera dự kiến chia cổ tức 9,5%, cao hơn 2,5% đã cam kết.

Năm 2017 - 2018 sẽ là năm đầu tư trọng điểm của Viglacera với chiến lược dài hơi như tập trung đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị.

Viglacera cũng dự kiến tăng vốn điều lệ lên 4.483 tỷ đồng, giảm vốn nhà nước về 53,96% nhằm tạo nguồn vốn cho công tác đầu tư phát triển của Tổng công ty với các dự án trọng điểm như: Công ty liên doanh sản xuất kính nổi siêu trắng tại Vũng Tàu; Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân; Đầu tư Khu công nghiệp Đồng Văn IV và Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng...

Thanh Tú

Tin liên quan