VietinBank dùng 1.345 tỷ đồng trái phiếu năm 2017 cho các dự án thép

(BĐT) - Theo báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán trái phiếu năm 2017, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã huy động được 4.200 tỷ đồng. Với số tiền thu được, ngân hàng này đã giải ngân 1.345 tỷ đồng cho các dự án thép trong giai đoạn từ tháng 12/2017 đến tháng 5/2018, chiếm 32% tổng số vốn huy động được.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Lĩnh vực được VietinBank cho vay nhiều thứ 2 là dự án giao thông vận tải với 1.047 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cho vay một số lĩnh vực khác như dự án điện với giá trị 500 tỷ đồng, dự án nước (370 tỷ đồng), cà phê (210 tỷ đồng), vận tải kho bãi (105 tỷ đồng)…

VietinBank cũng vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018. Theo đó, VietinBank sẽ phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với kỳ hạn 10 năm. Hết kỳ hạn 5 năm, VietinBank có thể thực hiện quyền mua lại toàn bộ lượng trái phiếu trên, không được phép mua một phần. Số tiền thu được dự kiến để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho VietinBank và nâng cao năng lực tài chính.   

Hoàng Việt