Vi phạm công bố thông tin giao dịch chứng khoán, 3 cá nhân bị xử phạt

(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn xử phạt 3 cá nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Nhung - thành viên HĐQT Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả (mã chứng khoán: VEE), ông Võ Quang Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cà phê Thương Phú (mã chứng khoán: CTP) và em trai Võ Văn Thắng do báo cáo không đúng về việc thực hiện giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nhung bị xử phạt 15 triệu đồng do đăng ký mua 34.000 cổ phiếu VEE từ ngày 27/3/2017 đến ngày 14/4/2017 (khớp lệnh mua 33.221 cổ phiếu), nhưng đến ngày 21/4/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo của bà Nhung.

Ông Võ Quang Thành bị xử phạt 27,5 triệu đồng do đăng ký bán 240.000 cổ phiếu CTP từ ngày 12/4/2017 đến ngày 11/5/2017 (khớp lệnh 0 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 1/6/2017, HNX mới nhận được báo cáo giao dịch của ông Thành.

Ông Võ Văn Thắng bị xử phạt 27,5 triệu đồng do đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu CTP từ ngày 18/4/2017 đến ngày 12/5/2017 (khớp lệnh mua 490.000 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 1/6/2017, HNX mới nhận được báo cáo của ông Thắng.  

Hoàng Việt