VAMC sẽ mua nợ tối đa hơn 35.000 tỷ đồng trong năm 2018

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết, trong năm 2017, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt đối với 565 khoản nợ từ 414 khách hàng thuộc 14 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc đạt 32.377 tỷ đồng, giá mua đạt 31.831 tỷ đồng. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lũy kế từ tháng 10/2013 đến 31/12/2017, VAMC đã mua 26.221 khoản nợ với tổng dư nợ gốc nội bảng là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.755 tỷ đồng.

Đối với nợ xấu mua theo giá trị thị trường, VAMC đã ký kết hợp đồng với 5 tổ chức tín dụng để mua khoản nợ của 6 khách hàng với tổng giá trị mua nợ 3.141,07 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch mua nợ thị trường được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đầu năm và phê duyệt điều chỉnh.

Sau khi tiến hành đánh giá, phân loại sơ bộ các khoản nợ từ đầu năm 2017, VAMC cùng các tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp xử lý và thu hồi được 30.641 tỷ đồng nợ; lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2017 thu hồi được 81.656 tỷ đồng nợ. Cũng trong năm 2017, VAMC đã bán 865 khoản nợ của 731 khách hàng với giá bán nợ là 6.472 tỷ đồng; bán tài sản bảo đảm với giá bán 4.865 tỷ đồng.

Cùng với đó, VAMC đã điều chỉnh lãi suất cho 29 khách hàng với dư nợ gốc được điều chỉnh là 249 tỷ đồng; miễn, giảm lãi/phí cho 386 khách hàng với số tiền miễn giảm lãi là 1.294 tỷ đồng; cơ cấu lại thời gian trả nợ cho 4 khách hàng với dư nợ gốc được cơ cấu lại thời gian trả nợ là 231 tỷ đồng.

Năm 2018, VAMC đặt kế hoạch mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt với tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa là 32.000 tỷ đồng. VAMC sẽ mua nợ xấu theo giá trị thị trường là 3.500 tỷ đồng; xử lý 34.504 tỷ đồng dư nợ gốc.    


Thu Giang