Tỷ giá ổn định trong nửa đầu năm 2017

(BĐT) - Đây là dự báo của ông Bùi Quốc Dũng, Trợ lý Trưởng ban Kinh tế trung ương. Theo ông Dũng, tỷ giá năm 2016 tương đối ổn định. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cán cân thương mại 9 tháng đầu năm thặng dư 2,77 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước là âm 3,6 tỷ USD, riêng chênh lệch cán cân thương mại giữa 9 tháng đầu năm nay với cùng kỳ năm ngoái đã hơn 6,4 tỷ USD. Thu hút FDI 9 tháng đầu năm nay cao hơn 1,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước; mua bán sáp nhập đạt khoảng 2 tỷ USD. Như vậy, tổng cung ngoại tệ của năm 2016 ước cao hơn năm 2015 khoảng 11 tỷ USD. Trong khi đó, cầu ngoại tệ vẫn thấp.

Nguồn cung ngoại tệ, ít nhất từ giờ đến cuối năm, có thể thấy một số nguồn lớn, ví dụ như thoái vốn nhà nước tại Vinamilk dự kiến được 900 triệu USD, 6 tháng đầu năm sau có Habeco, Sabeco thoái vốn ước tính khoảng 2 tỷ USD. Cầu nền kinh tế có hồi phục, cũng không thể tăng nhanh, vì thế cầu ngoại tệ cũng không thể tăng đột biến.

Trên cơ sở này, ông Dũng nhận định, tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định trong nửa đầu năm 2017.            

Việt Thắng