Từ 1/1/2018, Hải Phòng điều chỉnh mức thu phí cảng biển

Từ 1/1/2018, thành phố Hải Phòng mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.
Từ 1/1/2018, Hải Phòng điều chỉnh mức thu phí cảng biển. Ảnh minh họa: TTXVN
Từ 1/1/2018, Hải Phòng điều chỉnh mức thu phí cảng biển. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ ngày 1/1/2018, thành phố Hải Phòng sẽ sửa đổi Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

Đây là một trong những Nghị quyết quan trọng đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa diễn ra.

Cụ thể, mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu là hàng lỏng, hàng rời được điều chỉnh giảm từ 20.000 đồng/tấn xuống còn 16.000 đồng/tấn (giảm 20%). Thời gian có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Trước đó, từ ngày 1/1/2017, UBND thành phố Hải Phòng đã triển khai Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND, ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố Hải Phòng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng; trong đó, nêu rõ, mức phí áp dụng đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan thu 2,2 triệu đồng/container 20feet hàng khô và 4,4 triệu đồng/container 40feet hàng khô, 2,3 triệu đồng/container 20feet hàng lạnh và 4,8 triệu đồng/container 40feet hàng lạnh, 50.000 đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời...

Đối với hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu thu 500.000 đồng/contaier 20feet và 1 triệu đồng/container 40feet, 50.000 đồng/tấn hàng đóng trong container.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất nhập thu 250.000 đồng/container 20feet và 500.000 đồng/container 40feet, 20.000 đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời.

Mức thu phí này, UBND thành phố Hải Phòng đã tham khảo mức thu phí tại các địa phương có cửa khẩu như Quảng Trị, Tây Ninh, Lào Cai, Quảng Ninh và căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để xây dựng mức phí.

Tuy nhiên, trong một năm triển khai thực hiện, có 7 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá, Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu vật tư giao thông vận tải, Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang, Đình Vũ, Công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai, Tổng công ty Đức Giang, Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công, Công ty cổ phần EVERPIA.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và 4 hiệp hội gồm: Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội GAS Việt Nam, đã gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ về mức thu phí, trong đó tập trung đề nghị giảm mức thu phí qui định với hàng rời, hàng lỏng.

Tại văn bản số 5036/VPCP-KTTH ngày 16/5/2017 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo UBND thành phố Hải Phòng tổ chức, rà soát, đánh giá việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Đồng thời, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất để cân nhắc, xem xét điều chỉnh mức thu phí, đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật khác có liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, việc thực hiện thu phí là quyết định đúng, góp phần bổ sung ngân sách tái đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

Việc thực hiện thu phí được thành phố Hải Phòng giao cho UBND quận Hải An là cơ quan thực hiện, với 16 điểm thu phí được triển khai. Đến cuối tháng 9, số phí quận Hải An thu được là 1.063 tỷ đồng (đạt 68% dự toán).

Sở Tài chính đang phối hợp với UBND quận Hải An rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ đọng để thu hồi hết số nợ phí. Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm những doanh nghiệp chây ỳ, chưa nộp phí cảng biển.


TTXVN