Tín dụng tăng đều, cung tiền tăng cao

Tăng trưởng tín dụng giữ nhịp khá đều những tháng đầu năm, cung tiền có hướng tăng cao...
Tổng phương tiện thanh toán quý 1/2018 tăng cao nhất trong cùng kỳ bốn năm trở lại đây - Ảnh: Quang Phúc.
Tổng phương tiện thanh toán quý 1/2018 tăng cao nhất trong cùng kỳ bốn năm trở lại đây - Ảnh: Quang Phúc.

Tổng cục Thống kê vừa công bố thông tin về tình hình kinh tế quý 1/2018, với những thông tin cơ bản về các cân đối gắn với chính sách tiền tệ.

Theo đó, tính đến thời điểm 20/3/2018, tổng phương tiện thanh toán tăng 3,23% so với cuối năm 2017. Đây là mức tăng cao nhất trong bốn năm trở lại đây, sau mức 3,56% cùng kỳ 2014. Cùng kỳ năm 2017 mức tăng là 2,88%, cùng kỳ 2016 tăng 3,08%, cùng kỳ 2015 tăng 2,09%.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, huy động vốn và tín dụng tăng trưởng cân bằng trong quý đầu năm nay.

Tính đến 20/3/2018, huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng 2,20% (cùng kỳ năm trước tăng 2,43%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,23% (cùng kỳ năm trước tăng 2,81%).

Sau khi có mức sụt giảm 0,57% cùng kỳ năm 2014 và tăng thấp cùng kỳ 2015, từ 2016, 2017 và đến 2018, tăng trưởng tín dụng đã dương và tăng khá đều trong quý đầu năm.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cập nhật diễn biến lãi suất trong quý 1/2018 với tình hình chung ổn định.

Quý đầu tiên của năm nay, lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0,6%-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3%-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3%-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5%-7,3%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6%-6,5%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4%-5%/năm.


VnEconomy