Thu về gần 18.000 tỷ đồng thoái vốn nhà nước sau 2 tháng đầu năm

(BĐT) - Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, 4 đơn vị đã hoàn thành bán cổ phần lần đầu trong 2 tháng qua là: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

Tổng giá trị thực tế thu về sau IPO của 4 đơn vị trên là 17.913 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, công tác thoái vốn Nhà nước theo giá trị sổ sách là trên 676 tỷ đồng với giá trị thu về là trên 713 tỷ đồng.

Trước đó, theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách sau 2 tháng đầu năm đạt 215.760 tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Về chi ngân sách, thống kê của ngành tài chính chỉ ra, tổng chi trong 2 tháng là 177.700 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong số này, riêng chi thường xuyên đạt 147.800 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Minh Tuấn