Thu từ dầu thô 2 tháng đầu năm giảm hơn 50%

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, nguồn thu từ dầu thô về ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 2 ước đạt 2,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm ước đạt 5,77 nghìn tỷ đồng, bằng 10,6% dự toán, bằng 43,1% so với cùng kỳ năm 2015.
Thu từ dầu thô 2 tháng đầu năm giảm hơn 50%

Tổng thu NSNN thực hiện tháng 2 ước đạt 66,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 160,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính cho biết, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (17 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán, bằng 75,6% so cùng kỳ năm 2015. Bội chi NSNN 2 tháng đầu năm 2016 ước đạt 25,47 nghìn tỷ đồng, bằng 10% dự toán năm.            

 

Phan Ngọc

Tin liên quan