Thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng hơn 13%

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 5 ước đạt 94,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng đạt 549 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thu nội địa 5 tháng đạt 442,77 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa ước đạt 342,47 nghìn tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 5 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã thực hiện trên 12 nghìn cuộc thanh tra và kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý thu vào NSNN trên 3,2 nghìn tỷ đồng, số đã thu nộp vào NSNN trên 1 nghìn tỷ đồng.

Hoàng Minh