Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý tài chính gần 2.579 tỷ đồng

(BĐT) - Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 20/10/2018, đơn vị này đã triển khai 34 cuộc thanh tra, kiểm tra; lưu hành 29 kết luận thanh tra kiểm tra; kết quả kiến nghị xử lý về tài chính là 2.578,94 tỷ đồng, trong đó kiến nghị nộp ngân sách nhà nước là 1.502,02 tỷ đồng.
Bộ Tài chính, Ảnh: Internet
Bộ Tài chính, Ảnh: Internet

Trong tháng 10, Thanh tra Bộ dự kiến triển khai thanh tra tại 7 đơn vị; kết thúc thanh tra tại 7 đơn vị; lưu hành kết luận thanh tra tại 9 đơn vị.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong ngành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được phê duyệt.

Theo đó, các đơn vị bố trí lực lượng dự phòng khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra đột xuất; chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo và đề xuất các phương án xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra. Đồng thời, các đơn vị cũng tổ chức xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và sát với định hướng, yêu cầu quản lý của ngành.

Xuân Yến