Tạo điều kiện cho tổ chức tài chính vi mô có thêm nguồn vốn

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 33/2015/TT-NHNN quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

So với Thông tư số 07/2009/TT-NHNN, NHNN có bổ sung, sửa đổi một số nội dung mới trên cơ sở tiếp thu, kế thừa quy định có sẵn. Cụ thể, tiếp tục giữ quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 10% của Thông tư số 07/2009/TT-NHNN, nhưng sửa đổi, bổ sung điều kiện cấp của các khoản nợ của tổ chức tài chính vi mô được tính vào vốn cấp 2 thỏa mãn những điều kiện cơ bản tương tự các điều kiện của khoản nợ được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Một số loại tài sản “có” rủi ro được bổ sung thêm như: dư nợ cho vay có bảo đảm toàn bộ bằng bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn tại tổ chức tài chính vi mô với hệ số rủi ro là 50%; dư nợ cho vay đối với khách hàng với hệ số rủi ro 100% (không bao gồm dư nợ cho vay quy định tại nhóm tài sản “có” với hệ số rủi ro 0%, 20%, 50%).

NHNN kế thừa quy định về tỷ lệ khả năng chi trả là 20%, nhưng cách xác định tỷ lệ về khả năng chi trả của tổ chức tài chính vi mô có thay đổi. Cụ thể, khi tính tỷ lệ về khả năng chi trả có bao gồm tiền gửi tự nguyện, mà không bao gồm tiền gửi tiết kiệm bắt buộc như quy định tại Thông tư số 07/2009/TT-NHNN để phù hợp với các khoản vay tiết kiệm bắt buộc (ít có biến động và có tính chất như khoản bảo đảm khoản vay). Theo NHNN, việc sửa đổi này sẽ tạo điều kiện cho tổ chức tài chính vi mô có thêm nguồn vốn để tăng cường, cung cấp nguồn vốn cho khách hàng nghèo, hộ gia đình có thu nhập thấp, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của đất nước.

Ngoài ra, NHNN bãi bỏ quy định về dư nợ tín dụng quy mô nhỏ đối với khách hàng tài chính vi mô có thời hạn cho vay dưới 1 năm ở nhóm tài sản “có” có hệ số rủi ro 50%. Lý do bãi bỏ quy định này, theo NHNN, là do nhận thấy việc đánh giá rủi ro của khoản vay dựa vào thời hạn cho vay là không phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2016. 

Lê Xuân

Tin liên quan