Tài sản các công ty chứng khoán tăng 8%

(BĐT) - Theo số liệu vừa được Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) công bố, tình hình tài chính của các công ty chứng khoán năm 2016 có cải thiện với tổng tài sản tăng 8% so với cuối năm 2015, nợ quá hạn giảm 16%, dự phòng đầu tư tài chính giảm 25% so với năm 2015. 
Ảnh: Tường Lâm
Ảnh: Tường Lâm

Tuy nhiên, mức độ tự do hóa tài khoản vốn vẫn thấp hơn các nước trong khu vực.

Số liệu của NFSC cũng cho thấy, cung ứng vốn từ thị trường chứng khoán cho nền kinh tế vẫn còn khiêm tốn so với tỷ lệ chung trong khu vực. Năm 2016, tổng cung ứng vốn của các định chế tài chính cho nền kinh tế tương đương 175% GDP, tăng 20% so với cuối năm 2015, trong đó dư nợ cho vay từ tổ chức tín dụng chiếm đa số 62,5%, cung ứng vốn từ thị trường chứng khoán chiếm 37,5%. Theo NFSC, tỷ lệ vốn cung ứng cho nền kinh tế từ thị trường chứng khoán tại các nước ASEAN là trên 50%, cho thấy quy mô thị trường chứng khoán của Việt Nam vẫn thấp hơn các nước ASEAN khá nhiều.    

Việt Thắng