Sự khác biệt giữa cơ chế tỷ giá mới và tỷ giá cũ

Từ ngày 4/1/2016, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) áp dụng cơ chế mới đối với tỷ giá. Cụ thể, thay vì tỷ giá bình quân liên ngân hàng sử dụng lâu nay, thị trường sẽ có tỷ giá trung tâm do NHNN công bố hàng ngày.

Sự khác biệt giữa cơ chế tỷ giá mới và tỷ giá cũ

Theo Tùng Lâm - Hương Xuân
Trí thức trẻ

Tin liên quan