Sẽ thu phí thẩm định cấp phép về tài nguyên nước

(BĐT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Sẽ thu phí thẩm định cấp phép về tài nguyên nước  Ảnh: Tường Lâm
Sẽ thu phí thẩm định cấp phép về tài nguyên nước Ảnh: Tường Lâm

Theo Dự thảo Thông tư, đối tượng nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước…

Dự kiến, phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn là 3 triệu đồng/hồ sơ. Đối với thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất, Dự thảo đề xuất: Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 3.000 đến dưới 10.000 m3/ngày đêm, mức thu 8 triệu đồng/hồ sơ; báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 20.000 đến 30.000 m3/ngày đêm, mức thu là 15 triệu đồng/hồ sơ…        

 

Hải Bình