Sẽ giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài

(BĐT) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016”.
Sẽ giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài

Mục đích của cuộc giám sát là đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016.

Đoàn giám sát cũng sẽ đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn này. Sau giám sát sẽ kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trong thời gian tới và những chính sách, pháp luật có liên quan.

Mai Phương