Rà soát nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối NSNN 2016 – 2020

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành trung ương rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, rà soát và xác định tính hợp pháp của các nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN của các bộ, ngành trung ương đã dự kiến kế hoạch đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời báo cáo rõ căn cứ và các quy định liên quan đến việc để lại số vốn nêu trên.

Đối với các khoản để lại hoặc tự ý giữ lại không đúng quy định của pháp luật, Bộ KH&ĐT đề nghị nộp vào NSNN theo quy định.

Đối với các khoản để lại đúng quy định, đề nghị rà soát danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018. Trên cơ sở đó, đề nghị dự kiến kế hoạch đầu tư cho số vốn này đúng quy định trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn NSNN, in báo cáo từ Hệ thống thông tin và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Minh Thư