Phê duyệt khung chính sách bồi thường Dự án Tín dụng ngành cải tạo cầu yếu

(BĐT) - Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc (EDCF) – giai đoạn I vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Phê duyệt khung chính sách bồi thường Dự án Tín dụng ngành cải tạo cầu yếu

Mục tiêu của Dự án là nhằm xây mới, nâng cấp khoảng 60 cầu yếu, cầu kết nối trên các hệ thống đường quốc lộ trong phạm vi cả nước nhằm bảo đảm tính kết nối đồng bộ, nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới đường bộ.

Để triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa và UBND thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo quyền lợi và sự công bằng giữa những người có đất thu hồi trong cùng Dự án.

 

 

 

Việt Anh