Phát hiện gần 29.000 khoản chi không đúng quy định

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, năm 2015 đã phát hiện gần 29.000 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định
Phát hiện gần 29.000 khoản chi không đúng quy định. Ảnh Internet
Phát hiện gần 29.000 khoản chi không đúng quy định. Ảnh Internet

Bộ Tài chính cho biết, năm 2015, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi 736.500 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN), đã phát hiện gần 29.000 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, góp phần tăng cường quản lý thu, chi NSNN, cải cách thủ tục hành chính và công khai, minh bạch. Các khoản chi không đúng quy định chủ yếu do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Về cân đối ngân sách, bội chi NSNN được điều hành trong phạm vi Quốc hội quyết định là 226.000 tỷ đồng, tương đương 5,0% GDP. Đến ngày 28/12, thu cân đối NSNN đạt xấp xỉ 957.000 tỷ đồng, đạt 105% dự toán, bằng 103,1% số ước thu cả năm. Trong đó, thu nội địa đạt 110,9% dự toán, bằng 103,1% số báo cáo Quốc hội; thu dầu thô đạt 73,1% dự toán, bằng 111,4% số báo cáo Quốc hội; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 98,2% dự toán và số báo cáo Quốc hội. Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao.

 

Trâm Anh

Tin liên quan