Nước sạch Quảng Ninh lên sàn UPCoM từ ngày 15/6

(BĐT) - Ngày 15/6, hơn 40,2 triệu cổ phiếu Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh chính thức lên giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu là 10.600 đồng/CP, mã chứng khoán NQN.
Nước sạch Quảng Ninh lên sàn UPCoM từ ngày 15/6

Về hoạt động kinh doanh, Nước sạch Quảng Ninh ghi nhận doanh thu 2016 và 2017 lần lượt đạt 475,4 tỷ đồng và 517,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 32,4 tỷ đồng và 39,9 tỷ đồng. 97% doanh thu của Nước sạch Quảng Ninh đến từ sản xuất nước máy.

Hết quý I/2018, doanh thu và lợi nhuận của Công ty lần lượt là 121,4 tỷ đồng và 7,8 tỷ đồng. Tính đến hết quý I/2018, tổng tài sản của Nước sạch Quảng Ninh ở mức hơn 1.007 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả đạt 445,2 tỷ đồng, chiếm 44%.        

Thế Anh