Nợ đọng xây dựng nông thôn mới còn 651 tỷ đồng

(BĐT) - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, từ hơn 15.000 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào tháng 1/2016, tới hết tháng 12/2018, số nợ này đã giảm 96%, chỉ còn hơn 651 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới là vấn đề “nóng” ở khu vực nông thôn trong giai đoạn trước. Trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, nhiều xã đã phải “nợ” các nhà thầu tiền và mức này tăng lên tới đỉnh điểm là 15.218 tỷ đồng khi được thống kê vào tháng 1/2016.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương đến tháng 12/2018, tổng số nợ đọng là 651,8 tỷ đồng (giảm 4.298,6 tỷ đồng so với tháng 1/2018 và giảm khoảng 95,7% so với tổng số nợ 15.218 tỷ vào thời điểm tháng 1/2016). Trong đó, TP. Hải Phòng là địa phương tự cân đối ngân sách còn nợ 195,2 tỷ đồng. 7 tỉnh có số nợ đọng trên 40 tỷ đồng là Thanh Hoá, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Bình và Phú Thọ. Hiện có 50 tỉnh, thành phố cơ bản đã xử lý xong và không còn nợ đọng.        

          

Hoàng Việt