Nhà đầu tư được giao dịch chứng khoán theo ngày

(BĐT) - Theo quy định mới của Thông tư số 203/2015/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, kể từ ngày 1/7/2016, nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch trong ngày sau khi đã ký hợp đồng giao dịch trong ngày và hợp đồng giao dịch ký quỹ với công ty chứng khoán.
Nhà đầu tư được giao dịch chứng khoán theo ngày

Tuy nhiên, Bộ Tài chính quy định, hợp đồng giao dịch trong ngày phải có điều khoản cho phép công ty chứng khoán thực hiện các giao dịch vay, giao dịch mua bắt buộc để hỗ trợ thanh khoản trong trường hợp phát sinh thiếu hụt chứng khoán để chuyển giao. Hợp đồng giao dịch trong ngày phải nêu rõ các rủi ro phát sinh, thiệt hại và chi phí phát sinh mà khách hàng phải thanh toán.

Điều 7 của Thông tư số 203/2015/TT-BTC cũng cho phép nhà đầu tư được đặt lệnh bán đối với số lượng chứng khoán đã có sẵn trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư tại ngày giao dịch và chứng khoán giao dịch chờ về.

Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, Bộ Tài chính chỉ cho phép nhà đầu tư được đặt lệnh mua khi đã ký quỹ đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán; không được đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ… Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu tạm ngừng giao dịch trong ngày.      

 

Lê Xuân

Tin liên quan