Ngân sách nhà nước bội chi 1.700 tỷ đồng trong 8 tháng

(BĐT) - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, trong tháng 8/2018, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện ước đạt 84 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu ngân sách 8 tháng ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về chi ngân sách, tháng 8/2018 ước đạt 113,8 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi ngân sách 8 tháng đạt 873,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, 8 tháng qua, NSNN đã bội chi 1.700 tỷ đồng.

Tính đến ngày 27/8/2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 483.902 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 56,12% dự toán năm 2018 và từ chối thanh toán số tiền là 7,3 tỷ đồng, do khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, lũy kế thanh toán 8 tháng đạt 176.836 tỷ đồng, đạt 44,24% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 45,57% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 8/2018 là 4.277 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm là 152.719 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ trong nước là 122.807 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 29.912 tỷ đồng.  

Việt Hà