Ngân hàng phải sớm trả lại lãi suất chênh cho người vay gói 30.000 tỷ

Phần chênh giữa lãi suất thỏa thuận và ưu đãi mà người vay gói 30.000 tỷ đồng giải ngân trong 2 tháng qua phải chịu sẽ được các nhà băng trả lại trước 30/9, theo chỉ đạo của Thống đốc.

Thống đốc Lê Minh Hưng vừa ban hành văn bản yêu cầu các ngân hàng khẩn trương thực hiện việc cho vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ theo chỉ đạo mới của Thủ tướng và Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước.

Với các khoản giải ngân trong hai tháng chờ Thông tư 25 "gỡ rối" cho gói vay này có hiệu lực, các ngân hàng phải thực hiện hoàn trả phần chênh lệch lãi suất hoặc bù trừ cho khách hàng. Cụ thể, chậm nhất đến ngày 30/9, Thống đốc yêu cầu các nhà băng hoàn thành việc thoái thu lãi hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn.

Riêng với phần cam kết cho vay khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vượt số tiền đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước thời điểm 10/5, các ngân hàng phải tự cân đối nguồn vốn để cho vay theo hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng với lãi suất ưu đãi theo quy định của chương trình. Trường hợp phát hiện các hành vi trục lợi chính sách, Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 


VnExpress