Ngân hàng Chính sách xã hội được bố trí hơn 20.800 tỷ đồng

(BĐT) - Theo dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 của Bộ KH&ĐT, Chính phủ dự kiến sẽ bố trí hơn 20.800 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP). 

Quy mô vốn dự kiến được bố trí nói trên sẽ giúp năng lực tài chính của ngân hàng này tăng đột biến, có điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng hoạt động.

Tính đến ngày 31/12/2016, vốn điều lệ của VBSP đạt gần 10.700 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đạt 162.380 tỷ đồng. Năm 2016,  đã có trên 2.297 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ VBSP.    

Mai Phương