Năm 2019: Dự toán thu nội địa hơn 1.173 nghìn tỷ

(BĐT) - Theo Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) được Bộ Tài chính xây dựng, năm 2019, thu nội địa sẽ tăng 5,8% so với năm nay. Trong khi đó, thu từ dầu thô và thu viện trợ đều giảm khoảng 20%, thu từ xuất nhập khẩu gần như không đổi.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, dự toán thu nội địa là 1.173,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 83,2% tổng dự toán thu NSNN. Không kể các khoản thu không ổn định và không phải đặc trưng của sản xuất - kinh doanh trong nước (thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu từ bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước), thu nội địa dự kiến khoảng 945 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với ước thực hiện năm 2018.

Dự toán thu dầu thô là 44,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,2% tổng dự toán thu NSNN. Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 189,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng dự toán thu NSNN. Dự toán thu viện trợ là 4 nghìn tỷ đồng.

Xuân Yến