Năm 2018: Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt hơn 133,6 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Theo số liệu vừa được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính công bố, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2018 ước đạt 133.654 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, doanh thu phí của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ ước đạt 45.694 tỷ đồng và doanh thu phí của DNBH nhân thọ ước đạt 87.960 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Tổng tài sản trên thị trường ước đạt 384.176 tỷ đồng, tăng 21,05% so với cùng kỳ năm trước. Mức đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 319.610 tỷ đồng. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 241.225 tỷ đồng, tăng 27,75% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 76.531 tỷ đồng, tăng 17,24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 26.280 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 50.251 tỷ đồng.

 

Hoàng Oanh