Năm 2018, thu hồi 2.043 tỷ từ kiểm tra sau thông quan

(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2018, số tiền thu hồi trong công tác kiểm tra sau thông quan là 2.043 tỷ đồng, số tiền thu hồi qua công tác xác định lại trị giá tính thuế là 230 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong công tác chống thất thu ngân sách, số thu hồi qua công tác phân loại, xác định mã số HS là 425 tỷ đồng; thu từ công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại là 350,97 tỷ đồng; thu từ công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ là 152,7 tỷ đồng.

Đối với công tác thu hồi nợ thuế, tính đến ngày 31/12/2018, nhóm nợ khó thu là 3.815 tỷ đồng, giảm 56,44 tỷ đồng (tương đương giảm 1,46%); nhóm nợ chờ xóa, xét miễn, giảm, gia hạn là 100,35 tỷ đồng, giảm 11,12 tỷ đồng (tương đương giảm 9,98 %); nhóm nợ có khả năng thu là 1.374,09 tỷ đồng, tăng 54,28 tỷ đồng (tương đương tăng 4,11%) so với cùng kỳ năm 2017.         

 

Xuân Yến