Năm 2018: KTNN kiến nghị xử lý tài chính 89.600 tỷ đồng

(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, năm 2018, qua công tác kiểm toán, cơ quan này đã kiến nghị xử lý tài chính 89.600 tỷ đồng. Trong đó, thu về ngân sách nhà nước (NSNN) 20.518 tỷ đồng, giảm chi NSNN 23.948 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 45.134 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, cơ quan kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 115 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân.

Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong: công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; thực hiện hợp đồng BT, BOT; cơ chế quản lý, hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghệ cao; việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA;...

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, đến ngày 31/12/2018, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 66.415,5 tỷ đồng, đạt 73,1% tổng số kiến nghị xử lý tài chính, trong đó kiến nghị tăng thu, giảm chi là 22.841 tỷ đồng, đạt 61,6%; đã thực hiện theo kiến nghị của KTNN sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 25 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí.

 

Lê Hường