Miễn giảm phí cưỡng chế thuế cho một số đối tượng

(BĐT) - Bộ Tài chính đang xây dựng hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế, thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 
Cá nhân bị cưỡng chế có thể được xét miễn giảm phí thi hành cưỡng chế nếu có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường . Ảnh: Lê Tiên
Cá nhân bị cưỡng chế có thể được xét miễn giảm phí thi hành cưỡng chế nếu có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường . Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, người nộp thuế vi phạm pháp luật về hải quan sẽ bị cưỡng chế nếu không chấp hành quyết định hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan hoặc người nộp thuế chưa chấp hành quyết định hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan mà có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản.

Người nộp thuế phải chi trả tiền tổ chức cưỡng chế, gồm chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế; chi phí định giá tài sản, bán đấu giá tài sản; tiền thuê địa điểm, phương tiện để tổ chức bán đấu giá, niêm yết, tổ chức định giá lại tài sản; chi đăng tin thông báo bán đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản…

Tuy nhiên, cá nhân bị cưỡng chế có thể được xét miễn giảm phí thi hành cưỡng chế nếu có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn; thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng; thuộc diện người neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài.

Cá nhân bị cưỡng chế đã chấp hành được một phần chi phí cưỡng chế nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn thì được xem xét giảm số tiền chi phí cưỡng chế còn lại. Các trường hợp khác được xét giảm 50% số tiền chi phí cưỡng chế phải nộp.

Quyết định xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế sẽ bị huỷ bỏ trong trường hợp phát hiện đối tượng bị cưỡng chế có hành vi tẩu tán, cất giấu tiền, tài sản để trốn tránh việc xác minh điều kiện cụ thể để thi hành cưỡng chế.      

Tất Đính