Lấy ý kiến về lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

(BĐT) - Theo Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực xây dựng đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đối tượng phải nộp lệ phí là tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; chứng chỉ giám sát thi công xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

Trong đó, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài có mức thu cao nhất là 2.000.000 đồng/giấy phép. Các chứng chỉ còn lại lệ phí cấp lần đầu là 300.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại, cấp bổ sung là 150.000 đồng/chứng chỉ.

Liên quan đến phí trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng.

Việt Thắng