Lại tăng phát hành 3.100 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ra thông báo điều chỉnh kế hoạch phát hành các loại trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2016. 

Đây là lần điều chỉnh thứ hai trong năm nay, sau khoảng 3 tháng so với lần điều chỉnh đầu tiên của năm. Tổng khối lượng phát hành trái phiếu theo kế hoạch mới tăng từ 250.000 tỷ đồng từ lần điều chỉnh trước lên 281.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch mới này, khối lượng huy động cả năm từng kỳ hạn là 25.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 157.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 30.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm, 9.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 35.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm, 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 20 năm và 20.000 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

So với lần điều chỉnh cách đây khoảng 3 tháng, trừ kỳ hạn 3 năm điều chỉnh giảm 15.000 tỷ đồng, tất cả các kỳ hạn còn lại đều điều chỉnh tăng. Trong đó, kỳ hạn 5 năm được điều chỉnh tăng phát hành mạnh nhất, thêm 12.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm, 15 năm, 30 năm tăng 10.000 tỷ đồng mỗi kỳ hạn; kỳ hạn 10 năm và 20 năm tăng thêm 2.000 tỷ đồng mỗi kỳ hạn.

Tính đến hết ngày 31/8/2016, KBNN đã huy động vốn thông qua phát hành TPCP trong nước đạt 239.284,5 tỷ đồng, đạt 95,7% kế hoạch năm. Đến cuối tháng 8, 4 loại kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 30 năm đều đã phát hành vượt kế hoạch điều chỉnh lần 1 của năm 2016.

Nguyệt Minh