Kiến nghị lãi suất cho vay nhà ở xã hội thống nhất 4,8%/năm

(BĐT) - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoRea) vừa kiến nghị NHNN đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội là 4,8%/năm (0,4%/tháng)

Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay; áp dụng từ ngày 6/6/2016 đến hết ngày 31/12/2016 tại các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV và các tổ chức tín dụng khác đã tham gia gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng.

Theo HoRea, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội là 4,8%/năm (0,4%/tháng); lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay; áp dụng từ ngày 6/6/2016 đến hết ngày 31/12/2016 tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, NHNN đã chỉ định 4 tổ chức tín dụng là Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV tham gia cấp tín dụng nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2014. Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với nhà ở xã hội của các ngân hàng này do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Việt Thắng