Khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao với lãi suất ưu đãi

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, về lãi suất cho vay, ngân hàng thương mại cho vay đối với các nhu cầu vốn ngắn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng để thực hiện chương trình với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn của ngân hàng thương mại.

Hải Bình