Kho bạc Nhà nước huy động 2.160 tỷ đồng trái phiếu

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng và huy động được 2.160 tỷ đồng.

Trái phiếu chính phủ được phát hành đợt này gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả là KBNN đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,78%/năm; 1.100 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,58%/năm và 60 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,75%/năm.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã phát hành thành công 5.713,40 tỷ đồng TPCP.        

H.B

Tin liên quan