JICA hỗ trợ Việt Nam tái cơ cấu DNNN và hệ thống ngân hàng

(BĐT) - Tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), đại diện cơ quan này đã đề xuất các giải pháp nhằm giúp Việt Nam đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu DNNN và giải quyết các vấn đề của các ngân hàng thương mại yếu kém.

Liên quan đến những đề xuất của JICA, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ sẽ yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với JICA để nhanh chóng hoàn thiện các kiến nghị chính sách trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Phó Thủ tướng gợi ý, trong quá trình tham vấn chính sách, JICA có thể hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật xây dựng chính sách để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý nợ xấu và tổ chức tín dụng yếu kém, thiết kế vốn vay cho Chính phủ thông qua hình thức hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn vay phát triển chính sách; hỗ trợ tăng cường chức năng của thị trường vốn và hỗ trợ kỹ thuật cải thiện kinh doanh của DNNN quy mô lớn bằng việc sử dụng vốn nhà đầu tư chiến lược hay của ngân hàng Nhật Bản để thúc đẩy tái cơ cấu khối này.             

Trung Hiếu