Idico: Lãi khủng nhờ chuyển nhượng tài sản?

(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Idico) - doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2016 của riêng công ty mẹ.
Idico: Lãi khủng nhờ chuyển nhượng tài sản?

Theo đó, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2016 của Idico đạt 207 tỷ đồng, tăng vượt bậc so với con số 61 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tình hình hoạt động kinh doanh chính của Idico 6 tháng đầu năm khả quan hơn so với cùng kỳ 2015 với sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận thuần (tăng lần lượt 26% và 17%). Tuy nhiên, yếu tố khiến lợi nhuận của Idico tăng trưởng vượt trội là khoản lợi nhuận khác thu được trong kỳ tới 139 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đầu năm 2016 Kiểm toán Nhà nước đã ra báo cáo kiểm toán lại báo cáo năm 2014 của Idico. Khoản mục được điều chỉnh mạnh nhất của Idico chính là số dư các khoản phải thu khác, từ mức 4.996 tỷ đồng xuống còn 160 tỷ đồng (tại thời điểm cuối năm 2014). Việc điều chỉnh này chủ yếu do việc Idico chuyển nhượng Nhà máy Thủy điện Đak Mi 4, Đak Mi 4C cho Công ty CP Thủy điện Đak Mi. Tuy nhiên, số dư cuối năm 2015 trong báo cáo bán niên 2016 của Idico vẫn còn 4.332 tỷ đồng cho khoản mục phải thu ngắn hạn và giảm xuống còn 347 tỷ đồng cuối quý II năm nay. Như vậy không ngoại trừ trường hợp trong nửa đầu năm 2016, Idico mới chính thức hạch toán việc chuyển nhượng tài sản nói trên.

Báo cáo của Idico không cho biết chi tiết khoản doanh thu và chi phí khác trong kỳ. Trong nửa đầu năm, Idico không có dòng tiền nào đến từ hoạt động bán tài sản. Ngược lại, Tổng công ty phát sinh một dòng tiền lên tới 3.839 tỷ đồng thu khác từ hoạt động kinh doanh. Số dư tiền và tương đương tiền cuối quý II của Idico đạt 1.978 tỷ đồng, tăng 1.529 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Năm 2016, Idico đề ra kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty mẹ. Tuy nhiên, đã sắp hết năm mà kế hoạch nói trên gần như vẫn chưa được triển khai. Bộ Xây dựng, cơ quan chủ quản của Idico, hồi đầu tháng 10 đã có một công văn gửi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài giới thiệu tiềm lực của các “con cưng” của bộ này, trong đó có Idico và mong muốn sớm tìm được nhà đầu tư chiến lược phục vụ kế hoạch cổ phần hóa các tổng công ty của Bộ.

Việc lãi lớn của Idico trong nửa năm vừa qua sẽ là một trong những điểm sáng giúp doanh nghiệp này sáng giá hơn trong mắt nhà đầu tư.

Hồng Lam