Huy động thêm 4.400 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Kết quả đã huy động được tổng cộng 4.400 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, KBNN đã huy động được 1.500 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 10 năm với lãi suất 4,37%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,37%/năm.

Đối với kỳ hạn 15 năm, huy động thành công 1.200 tỷ đồng với lãi suất 4,7%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

KBNN cũng huy động được 500 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 20 năm với lãi suất trúng thầu 5,2%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Trái phiếu các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 74.581 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Hoàng Việt