Huy động thêm 4.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng, kết quả huy động được 4.200 tỷ đồng.
Huy động thêm 4.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,32%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/6/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm huy động thành công 600 tỷ đồng với lãi suất 4,32%/năm.

Đối với kỳ hạn 15 năm, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,65%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,65%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,18%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 65.881 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX. 

Thế Anh