Hướng dẫn quy định quản lý, sử dụng tài sản công

(BĐT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về: Bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá; tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; hội đồng xác định giá trị tài sản công để tổ chức xử lý tài sản công; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; biểu mẫu công khai tài sản công, báo cáo kê khai tài sản công.

Đối với bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá, dự thảo nêu rõ: Người đăng ký mua tài sản có trách nhiệm nộp khoản tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá tài sản niêm yết khi đăng ký mua tài sản. Khoản tiền đặt trước được coi là tiền đặt cọc để mua tài sản trong trường hợp người đăng ký được quyền mua tài sản; trả lại cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày xác định được người mua tài sản.

Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm niêm yết công khai quy định về những người không được tham gia mua tài sản công.

Tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn niêm yết giá, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản; người đăng ký mua tài sản niêm yết được mời tham dự việc bốc thăm.

Tài sản công được kinh doanh, cho thuê

Dự thảo cũng nêu rõ tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và khoản 2 Điều 43 Nghị định số /2017/NĐ-CP. Tài sản được xác định đáp ứng yêu cầu đúng mục đích được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là những tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Cụ thể, đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gồm hoạt động phòng bệnh, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo trong lĩnh vực y tế và các hoạt động khác theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt. Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ gồm cung cấp dịch vụ ăn uống, trông, giữ xe cho cán bộ, công nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân; giới thiệu, trưng bày, kinh doanh, cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực y tế; giặt là, khử khuẩn, vệ sinh; dịch vụ lưu trú cho người nhà bệnh nhân.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gồm hoạt động giảng dạy, học tập, thực hành, nghiên cứu khoa học. Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ gồm cung cấp dịch vụ ăn uống, trông, giữ xe cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên; giới thiệu, trưng bày, kinh doanh giáo trình, tài liệu tham khảo, sách, báo, ấn phẩm và các thiết bị đồ dùng học tập phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của giáo viên, học sinh, sinh viên; nhà lưu trú cho học viên.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gồm hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục thể thao, biểu diễn nghệ thuật, du lịch, điện ảnh. Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ gồm cung cấp dịch vụ ăn uống, trông, giữ xe cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị, khách tham quan, tham dự các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; kinh doanh các sản phẩm tuyên truyên về văn hóa, du lịch Việt Nam (sách, báo, ấn phẩm, đồ lưu niệm...).

PV