HOSE thay đổi quy định về giao dịch chứng khoán

(BĐT) - Quy chế giao dịch chứng khoán và Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa được ban hành.

Điểm đáng lưu ý là HOSE quy định tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt từ 19.990 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lên trên 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ. Trong khi đó, khối lượng tối thiểu của giao dịch thỏa thuận được giữ nguyên theo quy định cũ là 20.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ. Theo HOSE, mục đích của việc tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt là nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư với khối lượng đặt lệnh ngày càng lớn; đồng thời tiến tới chuẩn thông lệ chung của quốc tế.  

Thanh Tú