Hơn 28.000 cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy nổ

(BĐT) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức tổng kết Chương trình công tác phối hợp năm 2015.

Theo tổng kết của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm gốc nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2015 là 1.005,3 tỷ đồng, tăng 25,35% so với năm 2014. Bồi thường bảo hiểm gốc nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2015 là 609,4 tỷ đồng. Cũng trong năm 2015, các doanh nghiệp bảo hiểm đã trích nộp 19,2 tỷ đồng kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy (bao gồm số tiền phải trích nộp từ các năm trước nhưng chưa nộp chuyển sang).

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay trên toàn quốc có 65.613 cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định pháp luật, trong đó 28.162 cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy, nổ (chiếm 43%).

 

Trâm Anh