Giải ngân vốn ODA tháng 1 khoảng 176 tỷ đồng

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, trong tháng 1/2017 đã ký kết 2 hiệp định vay với trị giá 179,7 triệu USD từ Nhật Bản cho 2 chương trình Quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh (EMCC) và Chống biến đổi khí hậu (SPRCC).

Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi tháng 1 khoảng 7,9 triệu USD, tương đương  176,4 tỷ đồng; trong đó cho vay lại các khoản vay nước ngoài của Chính phủ là 3 triệu USD, tương đương 68,4 tỷ đồng, cấp phát là 4,9 triệu USD, tương đương 108 tỷ đồng.           

Cao Dung