Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới đạt 68%

(BĐT) - Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến hết tháng 11, lũy kế vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giải ngân cho các dự án khoảng 171,5 nghìn tỷ đồng, đạt 68% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 75,2% dự toán năm)
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó các bộ, cơ quan trung ương đạt 66,1% dự toán năm, các địa phương đạt 69,5% dự toán năm; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 46,6% dự toán năm Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2015 đạt 62,3% dự toán năm).

Ngược lại với tốc độ giải ngân của vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước 11 tháng đạt 751,9 nghìn tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán năm, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2015; chi trả nợ và viện trợ ước 11 tháng đạt 145 nghìn tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán năm, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Tính chung về chi NSNN, chi tháng 11 ước đạt 103,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 1.078,5 nghìn tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2015.           

Nguyệt Minh