DNNN phải nộp lợi nhuận sau thuế vào ngân sách hàng quý

(BĐT) - Bộ Tài chính đang xây dựng hướng dẫn chi tiết việc thu, nộp lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại sau khi trích lập các quỹ đối với doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước; thu, nộp cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại DN có vốn góp nhà nước, trong đó bao gồm cả Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
SCIC và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết đã nộp hàng trăm ngàn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào ngân sách nhà nước. Ảnh: Nhã Chi
SCIC và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết đã nộp hàng trăm ngàn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào ngân sách nhà nước. Ảnh: Nhã Chi

Theo đó, hàng quý, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp phải tạm nộp số LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ vào ngân sách nhà nước chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý liền sau quý phát sinh nghĩa vụ nộp LNST. Kết thúc năm tài chính, DN khai quyết toán và nộp số LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (nếu có) chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, cổ phần hóa, chấm dứt hoạt động theo loại hình công ty TNHH MTV thì DN có trách nhiệm khai quyết toán đến thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, cổ phần hóa, chấm dứt hoạt động và nộp số LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày thực hiện chia, tách, hợp nhất…

SCIC cho biết, trong những năm vừa qua, SCIC và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết đã nộp hàng trăm ngàn tỷ đồng LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ và cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước, trong đó, SCIC đã nộp gần 14.800 tỷ đồng; riêng năm 2015 nộp 5.900 tỷ đồng.              

Tất Đính