Đẩy mạnh phát hành trái phiếu kỳ hạn dài

(BĐT) - Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, trong tháng 10, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đẩy mạnh phát hành trái phiếu kỳ hạn trên 10 năm, đặc biệt phát hành trái phiếu kỳ hạn 30 năm chiếm 60,89% tổng giá trị huy động trong tháng 10.
Đẩy mạnh phát hành trái phiếu kỳ hạn dài

Kỳ hạn phát hành bình quân 10 tháng đầu năm 2016 là 8,61 năm, cao hơn hẳn mức 6,1 năm của năm 2015.

Về tình hình phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) nói chung, thống kê mới nhất của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam cho thấy, tháng 10, KBNN đã tổ chức 4 phiên đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu là 20.600 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu là 19.886 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96,5% - cao hơn so với tỷ lệ 81,7% của tháng 9. Tính chung 10 tháng đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 270.206 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX, đạt 96,2% kế hoạch điều chỉnh lần 2 của năm nay (281.000 tỷ đồng).  

Nguyệt Minh