Công khai 578 doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (DN) vừa yêu cầu các cơ quan công khai danh sách 578 DN đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo báo cáo tổng hợp của Bộ Tài chính.
Có 301 doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch. Ảnh: Dương Phượng
Có 301 doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch. Ảnh: Dương Phượng

Theo Bộ Tài chính, tính tới ngày 4/4/2017 đã có 14 bộ, 41 địa phương, 29 tập đoàn, tổng công ty nhà nước gửi báo cáo về Bộ Tài chính. Tổng hợp các báo cáo này, Bộ xác định có 578 DN đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Danh sách các DN này đã được Bộ Tài chính tổng hợp và gửi tới Lãnh đạo Chính phủ.

Trong 578 DN nêu trên, có 301 DN chưa đăng ký giao dịch, 205 DN chưa đủ điều kiện đăng ký niêm yết và 72 DN đủ điều kiện đăng ký niêm yết nhưng chưa thực hiện niêm yết.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty có tên trong danh sách nêu trên chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do mình quản lý khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo đúng Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DN nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục tổng hợp đầy đủ danh sách các DN đã cổ phần hóa còn lại nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán tính đến ngày 31/12/2016, trong đó tách riêng số lượng, danh sách DN đủ điều kiện nhưng không niêm yết để báo cáo Thủ tướng.        

Trung Hiếu