Cổ phiếu nào có cổ tức cao?

Theo báo cáo ngày 5-10 của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt), nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường tăng điểm trong các tuần qua. Theo đó, nhóm cổ phiếu đang nóng được lựa chọn bao gồm 23 cổ phiếu có tỷ suất cổ tức kế hoạch từ 9% trở lên và đang có mức ROE từ 11%.